Topsport Zorgcentrum.

Topsport Zorgcentrum en jongerenhuisvesting

Over het project

De gemeente Groningen huurde mij in als projectmanager. In deze hoedanigheid was ik projectmanager voor onder andere de ontwikkeling van het Topsport Zorgcentrum en de ontwikkeling van grootschalige jongerenhuisvesting.

Als schakel tussen de projectontwikkelaars en de gemeente zorgde ik voor het adequaat doorlopen van de planologische procedures, bestuurlijke afstemming en een passende inrichting van de openbare ruimte rondom beide ontwikkelingen. 

Topsport Zorgcentrum
Atlas en Pleione

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Product Planbegeleiding
Wanneer 2017 - 2019