Mobiliteit Leeuwarden.

Mobiliteit in Leeuwarden 2020 – 2040

Over het project

Mobiliteit is de bloedsomloop van onze samenleving. Dat mobiliteit en bloedsomloop op elkaar lijken, zien we aan het woordgebruik door woorden als verkeersader, knooppunt en zelfs verkeersinfarct. Zonder bloedsomloop gaan we dood en dat geldt feitelijk ook voor mobiliteit. Niet voor niets dat Leeuwarden zijn uiterste best doet om de regio en de stad voor mensen en goederen bereikbaar te houden. Werken aan slimme mobiliteit en het voorkomen van onnodige mobiliteit is werken aan een gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Mobiliteit in Leeuwarden.

In de afgelopen jaren is in het kader van het programma “Leeuwarden Vrij-baan” flink geïnvesteerd in het mobiliteitssysteem in en rond Leeuwarden. De N31 is als “haak om Leeuwarden”, doorgetrokken naar de A31, de westelijke invalsweg is er gekomen, het Europaplein is aangepakt, aquaducten zijn gerealiseerd. Daarnaast is er geïnvesteerd in het programma Werk Slim Reis Slim waar gedragsverandering, spitsmijdingen, duurzame en slimme mobiliteit belangrijke onderwerpen zijn. Er is dus veel gebeurd. Het werk is echter niet klaar. Want goede bereikbaarheid van Leeuwarden, voor alle vormen van vervoer, is een opgave voor nu en voor de toekomst. En daarbij moet worden ingespeeld op de huidige en toekomstige wensen vanuit de samenleving. 

De gemeente Leeuwarden vroeg aan Goedwijs projectmanagement BV een strategische mobiliteitsagenda voor de lange termijn te ontwikkelen. 

Daarvoor inventariseerden en beschreven we belangrijke maatschappelijke trends in mobiliteit. We beschreven hoe de gemeente inspeelt op die trends. En we vertaalden dit naar vijf beleidsspeerpunten.

Een belangrijk speerpunt is: “FietsOp1”. 

De gemeente wil mobiliteit per fiets maximaal stimuleren om een gezonde en vitale stad te zijn. Hiervoor werkte ik, in een aparte opdracht, een programma uit met concrete maatregelen. Daarbij is niet alleen uit gegaan van sectorale maatregelen. Er is vooral ook samenwerking en samenhang gezocht met het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid, sportbeleid en het sociale en welzijnsbeleid. 

Beide documenten, “Mobiliteit in Leeuwarden 2020 – 2040” en “FietsOp 1, Leeuwarden vitale Fietsstad” hebben de functie van zowel een beleidsagenda als lobby- en position paper.

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
Product Strategische beleidsagenda en lobby- en position paper.
Wanneer 2019 - 2021