Klimaat adaptatie.

Klimaatadaptatie Groningen

Over het project

Groningen positioneert zich als kennis- en oplossingen- hub voor klimaatadaptatie. Daarom werd een breed klimaatadaptatieprogramma georganiseerd in de aanloop naar de eerste Climate Adaptation Summit op 25 januari 2021. Hieraan namen vele wereldleiders deel. 

Klimaatadaptatie Groningen werd georganiseerd in samenwerking met de leden van het Akkoord van Groningen: de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool, Noorderpoort, het Alfacollege, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. In opdracht van de gemeente Groningen mocht ik leiding geven aan het enthousiaste en kundige projectteam. We werkten nauw samen met het Global Center on Adaptation (GCA), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Rotterdam, the New Energy Coalition, het programma Rijke Waddenzee, het Nationaal Programma Groningen en vele andere partijen.

.
Online festival Klimaatadaptatieweek

Vijf pijlers

We organiseerden een rijk programma bestaande uit vijf pijlers.

  1. De eerste pijler was gericht op wetenschappelijke kennisdeling en -vermeerdering. Hiertoe organiseerden we een debat met IPCC wetenschappers, vijf Nobelprijswinnaars en de uitreiking van een eredoctoraat. 

  2. De tweede pijler was de pijler Jongeren. Met jongeren organiseerden we een internationale jongerenconferentie. Meer dan 2000 jongeren uit meer dan 120 landen namen hieraan deel. Zij deden een oproep aan wereldleiders om snel te komen tot grootschalige internationale actie. Tevens hielpen we jongeren uit de regio om de eerste regionale adaptatie actieagenda te maken. Deze regionale actieagenda, de eerste wereldwijd, werd gepresenteerd aan regionale bestuurders en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

  3. Voor de derde pijler organiseerden we een  “open universiteit”. Professoren en lectoren van de betrokken onderwijsinstellingen verzorgden tal van colleges, workshops, Q&A sessies en webinars.

  4. Een belangrijk onderdeel was de vierde pijler, de design manifestation. Negen internationaal gerenommeerde ontwerpbureaus maakten vijf stedenbouwkundige en vier landschapsontwerpen om gebieden klimaatbestendig te maken. De leerervaringen die hierbij werden opgedaan werden breed gedeeld en gebundeld in een “design manifesto”.

  5. Ten slotte werd een publieksprogramma samengesteld met, verspreid over meer dan een half jaar, activiteiten om bewoners bewust te maken van wat klimaatadaptatie is, waarom het nodig is en vooral wat bewoners er zelf aan kunnen doen. Hierbij werden onder andere 9000 perenbomen weggegeven, 50 geveltuinen gerealiseerd en een groen schoolplein gerealiseerd.

De organisatie van Klimaatadaptatie Groningen vond plaats tijdens de Corona pandemie. Daardoor moesten we flexibel inspelen op de Corona maatregelen, die aan verandering onderhevig waren. We ontwikkelden een innovatief online festival met een eigen online festivalomgeving. Deze innovatie realiseerden we met lokale partijen. 

Naar aanleiding van het programma heeft de stuurgroep van het Akkoord van Groningen besloten klimaatadaptatie te verheffen tot een van haar speerpunten en het programma een vervolg te geven. 

De after movie van De Klimaatadaptatieweek Groningen
Opdrachtgever Stuurgroep Akkoord van Groningen
Product Programma Klimaatadaptatie Groningen, een rijk programma met kennisdeling en -vermeerdering, grote betrokkenheid van jongeren, kunst en vele activiteiten voor bewoners.
Wanneer 2020 - 2021