.

Herinrichting Kermisexploitantenterrein

Binnen de gemeente Groningen is er een zwaar verouderd kermisexploitantenterrein dat nodig aan een opknapbeurt en herinrichting toe is. 

Vroeger verbleven de bewoners er vooral tijdens de wintermaanden als er geen kermissen zijn. Tegenwoordig zijn de vroegere reiswoonwagens grotendeels vervangen door vaste-woonwagens en wonen de bewoners het gehele jaar op het terrein. Opknappen van het terrein is mede daardoor geen sinecure. Alle woonwagens moeten namelijk van hun plek. Daarmee grijp je als gemeente diep in, in de privésituatie van de (soms oudere) bewoners. Dat is niet eenvoudig als het wantrouwen bij bewoners richting de gemeente diep zit. 

Namens de gemeente Groningen trad ik op als projectmanager voor dit project en onderhandelde met alle bewoners over de voorwaarden voor verplaatsing en soms vervanging van hun woonwagen. Een lastige, enerverende klus waarbij enerzijds maatwerk moet worden geleverd richting individuele bewoners en anderzijds redelijk en billijkheid in acht moet worden genomen en ongewenste precedentwerking moet worden voorkomen. 

Na 8 maanden was er overeenstemming met alle bewoners bereikt en is de realisatie van start gegaan. Ondertussen was er ook een alternatieve woon-werklocatie voor nog reizende kermisexploitanten ontwikkeld en opgeleverd. 

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Product Verplaatsingsovereenkomsten met bewoners van kermisexploitantenterrein, realisatie herinrichting van het terrein en oplevering van locatie met 6 woon-werkstandplaatsen.
Wanneer 2021 - 2022