Circulair Markeplan Boermarke Zeijen.

Circulair Markeplan Boermarke Zeijen

Over het project

De boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar oude organisatie maar ze ontwikkelt eigentijdse oplossingen voor actuele uitdagingen.

De boermarke heeft te maken met veranderingen in de landbouw. Zo vindt binnen de boermarke flinke schaalvergroting plaats. Daarnaast moet worden gewerkt aan natuuropgaven en worden ingespeeld op nieuwe regels uit het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Daarbij heeft Nederland de ambitie koploper te worden in circulaire landbouw. De boermarke Zeijen wil daaraan zijn steentje bijdragen. Bovendien wil de Boermarke Zeijen werken aan herstel van de boer als natuur- en voedselproducent. 

Dit zijn mooie doelen die getuigen van maatschappelijk bewust ondernemen. Het lukte de Boermarke Zeijen echter niet om de doelen om te zetten in concrete uitvoeringsgerichte plannen waarmee eventuele subsidiegevers en partners konden worden verleid. 

In de IJsseldelta had ik al kennis gemaakt met maatschappelijk verantwoord boeren. Ik had dus enige kennis. Ik wilde de boermarke in Zeijen, vlak bij mijn woonplaats Norg, helpen. Daarom heb ik voor eigen rekening en risico binnen een week het Circulair Markeplan voor de Boermarke Zeijen geschreven. Het is voor de boermarke een concrete en inspirerende uitvoeringsagenda. Binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en bij de provincie Drenthe werd het plan goed ontvangen en gebruikt als voorbeeld richting andere collectieven van agrariërs. Op basis van het plan werd subsidie verkregen zodat uitvoering gestalte kan worden gegeven. 

Opdrachtgever Boermarke Zeijen
Product Plan en uitvoeringsagenda voor circulaire landbouw in Zeijen
Wanneer 2019