6th European conference on Sustainable Urban Mobility Plans.

6th European conference on Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP)

Over het project

Groningen is lid van POLIS. Dit is het Europese netwerk van steden en regio’s dat innovatieve technologieën en beleid ontwikkelt voor lokale en regionale mobiliteit. 

Groningen is al decennia een vooruitstrevende stad als het gaat om stedelijke planning en mobiliteit. Daarom kandideerde Groningen zich om de 6e ‘SUMP conference’ te organiseren. 

Ik gaf leiding aan het gemotiveerde projectteam met vertegenwoordigers van onder andere de provincie en de gemeente Groningen, Groningen Bereikbaar, Groninger Congres Bureau en Regio Groningen-Assen. We organiseerden de SUMP conferentie samen met vertegenwoordigers van POLIS. Daarvoor hadden we slechts drie en een halve maand beschikbaar. 

6th European conference on Sustainable Urban Mobility Plans.

Ondanks deze korte tijd realiseerden we een compleet programma met twaalf interessante bijdragen uit de regio zoals:

  • ‘Implementing strategies towards zero emission public transport in Groningen en Drenthe’;

  • ‘Hydrogen vehicles in Groningen, use, experience and future’;

  • ‘Integrated spatial and mobility planning in the Netherlands’;

  • ‘Public Private Partnership in Mobility planning on a regional scale’;

  • ‘Cycling in Groningen, paving the way towards healthy ageing’;

  • ‘Green urban and regional logistics of a university hospital’.


Daarnaast organiseerde het projectteam zeven verschillende site visits verdeeld over thema’s zoals ‘transit oriented city development’, ‘hydrogen and mobility’, ‘cycle highways’, ‘smart cycling routes and intersections’ of ‘autonomous driving in public space’.

6th European conference on Sustainable Urban Mobility Plans.

In de historie van de SUMP conferentie was het nog niet eerder voorgekomen dat een gastheerstad zo een grote bijdrage leverde aan het inhoudelijke programma. De conferentie trok meer dan 600 bezoekers, die zich zeer tevreden toonden over de conferentie. Ze waren enthousiast over de ontvangst die de stad Groningen hen had bereid. 

Op basis van het resultaat van de conferentie is de wethouder verkeer gevraagd zitting te nemen in de POLIS stuurgroep. 

Opdrachtgever Gemeente Groningen in samenwerking met: Provincie Groningen, Regio Groningen – Assen, Groningen Bereikbaar
Product Twee daagse Europese Conferentie
Wanneer 2019